I takt med at der kommer flere og flere biler, bliver betalingsparkering anvendt i stigende grad. Det er især i de større byer, at flere og flere benytter sig af muligheden for at udleje parkeringspladser mod betaling. Hvis man har et parkeringsareal, kan man henvende sig til et professionelt parkeringsselskab, for at få etableret en betalingsordning for p-pladserne.

Få hjælp til betalingsparkering af et professionelt parkeringsselskab

Hvis du som grundejer har en parkeringsplads, kan det være en god og stabil indkomst at oprette betalingsparkering på arealet. Dun kan få hjælp til både etablering og administration af ordningen af et parkeringsselskab, der tilbyder denne ydelse. Læs mere her om mulighederne for at få en ordning med betalingsparkering.

Det er dig som grundejer der bestemmer, hvilke regler der skal gælde på parkeringsarealet. Når du vælger at få et parkeringsselskab til at administrere et parkeringsområde, sørger selskabet for, at der bliver opsat skilte med information om p-ordningen. Selskabet sørger også for administration af ordningen. De sørger blandt andet for, at der bliver pålagt kontrolafgifter, hvis der er bilister, der parkerer på området uden at betale p-afgiften.

En mobilbetalingsløsning er nem at oprette

Det er vigtigt at benytte sig af et system der fungerer, og som er nemt at betjene. Man kan vælge mellem forskellige løsningsmodeller. Der er den traditionelle almindelige måde med parkeringsautomater, hvor man kan betale med kontanter eller betalingskort. Man kan også vælge at anvende en mobilbetalingsløsning.

En løsning hvor brugerne betaler med deres mobiltelefon, anvendes i stigende grad, da den har flere fordele fremfor en fysisk automat. En stor fordel er, at grundejeren ikke skal betale den omkostning der er forbundet med at få opsat en fysisk automat. Man undgår også de driftsomkostninger, der er med en automat. Med en løsning, er det nemt og hurtigt at få et parkeringsselskab til at oprette et område med betalingsparkering.